Studium przypadku 5
– jak zbudować efektywny zespół w oparciu o relacje?

Odbiorca usługi:
Executive Manager (branża transportowo-logistyczna)

Cel:
Zwiększenie efektywności zespołu

Dobrane rozwiązanie:
Coaching

Uzyskane rezultaty:
Poprawa współczynnika jakości i wyników, wzrost zaufania, budowa efektywnej pracy zespołowej i rozwój zawodowy pracowników

Opis odbiorcy usługi:
„Praca z Leszkiem odznaczała się otwartością i empatią, uważnym słuchaniem i współtworzeniem rozwiązań w oparciu o realne problemy wzięte z codziennej pracy. Leszek zawsze był świetnie przygotowany i stosował adekwatne, zrozumiałe przenośnie.”

Jakie efekty uzyskał odbiorca usługi?

  • „Usprawnianie i uszczelnianie obsługiwanych procesów moich własnych i zespołowych. To powodowało, że efekty były łatwo przenoszone do codziennej pracy”
  • „Rozszerzenie horyzontów, zrozumienie innego punktu widzenia, poluzowanie rygorystycznego poukładania procesów. Dzięki Leszkowi spojrzałem na biznes i ludzi przez pryzmat partnerstwa”
  • „Usprawnienia przy eliminacji kosztów dały pierwsze efekty w ciągu ok 3 miesięcy”

Czynniki wpływające na ocenę usługi

  • uzyskane efekty – zbudowanie sprawnie funkcjonującego zespołu opartego na wartości relacji, zmiana orientacji zadaniowej na relacje, przejście z pracy indywidualnej na zespołową
  • sposób pracy – ukierunkowywanie na partnerstwo, relacje i pozytywne stymulowanie
  • jakość pracy – dopasowanie do potrzeb osobistych i biznesowych

„Na ocenę współpracy wpłynęła empatia Leszka. Jego ciepło i obiektywna relacja bez osądów, stymulowanie i szukanie alternatyw w działaniu. Słuchaniem i własnymi przykładami przedstawiał różne sposoby podchodzenia do ludzi. Podkreślał wartość zaufania oraz bycia elastycznym.”