Studium przypadku 6
– jak zwiększyć efektywność komunikowania w środowisku biznesowym?

Odbiorca usługi:
Dyrektor Działu Relacji Zewnętrznych (globalna firma FMCG)

Cel:
Zwiększenie efektywności budowania relacji w środowisku biznesowym

Dobrane rozwiązanie:
Coaching

Uzyskane rezultaty:
Rozwój zawodowy

Opis odbiorcy usługi:
„Moje doświadczenie ze współpracy z Leszkiem jest zdecydowanie pozytywne. To była nowość. Poprzez pytania, które zadawał, otwierał wiele obszarów, tematów i nowych skojarzeń. Wspólna praca pomogła mi rozwijać się wtedy i pomaga mi do dziś w nowych rolach, które pełnię po awansie do struktur globalnych w mojej organizacji.”

Jakie efekty uzyskał odbiorca usługi?

  • „Nauczyłem się podejścia do komunikacji opartej na storytellingu i reframingu”
  • „Nauczyłem się, jak budować poczucie wspólnoty interesów z ludźmi z otoczenia biznesu, w którym pracowałem”

Czynniki wpływające na ocenę usługi

  • uzyskane efekty – poprawa zdolności komunikacyjnych i umiejętności budowania relacji, która przyczyniła się do rozwoju na ścieżce kariery w globalnych strukturach firmy
  • sposób pracy – ukierunkowywanie na partnerstwo, pozytywna motywacja do otwartości, ciepła relacja we współpracy
  • jakość pracy – ścisłe dopasowanie do potrzeb osobistych i biznesowych

„Pamiętam, że fajnie się współpracowało. Do dziś mam pozytywne wspomnienie tej współpracy. Leszek w pracy posługiwał się trafnymi przykładami. Był w tym bardzo wiarygodny. Po części było to związane z jego stylem bycia i mówienia, który zachęcał do tego, aby się otworzyć. Ciepły nie narzucający styl, sprzyjający poszukiwaniu i testowaniu nowych pomysłów w rozmowach-sytuacjach, które często przeprowadzaliśmy.”