Studium przypadku 4
– upowszechnienie wartości sposobem na zmniejszenie rotacji pracowników

Odbiorca usługi:
CEO (globalna firma FMCG)

Cel bezpośredni:
Podwyższenie kompetencji w zakresie prezentowania i przemawiania

Cel pośredni:
Upowszechnienie wartości firmowych

Dobrane rozwiązanie:
Coaching

Uzyskane rezultaty:
Utożsamienie pracowników z wartościami firmowymi, zmniejszenie rotacji

Opis odbiorcy usługi:
„Dzięki treningowi z Leszkiem nauczyłem się, jak wskazywać ludziom odpowiedni kierunek z wykorzystaniem wartości. Moje przemówienia stały się silnym wsparciem dla całego projektu zmian, silnie utożsamiałem się z nimi i żyłem z nimi w zgodzie. Wartości firmowe stworzyły dobre otoczenie. Ograniczyło to niechcianą rotację. W otoczeniu biznesowym, jakie dzięki wspólnej pracy stworzyliśmy, dobrze się pracowało”

Jakie efekty uzyskał odbiorca usługi?

  • „Efekt tego projektu był bardzo dobry, uzyskaliśmy odpowiednie podejście do biznesu”
  • „Sesje pomogły mi dopracować przemyślenia i ułożyć, jak wartości firmowe przekładają się na biznes, co one znaczą dla mnie i dla firmy”
  • „Moje przemówienia stały się silnym wsparciem dla całego projektu zmian”

Czynniki wpływające na ocenę usługi

  • uzyskane efekty – biegłość w przygotowywaniu i prowadzeniu prezentacji i przemówień
  • sposób pracy – ukierunkowywanie na rozwiązanie, partnerstwo
  • jakość pracy – dopasowanie do potrzeb osobistych i biznesowych

„Jak jesteś na czele, to trudno rozmawiać z podwładnymi o wszystkim, co Cię nurtuje. Fajnie jest mieć kogoś z boku, aby rozmawiać o ważnych sprawach dla mnie jako szefa i dla organizacji.”

 

„Przed współpracą z Leszkiem nie miałem wartości głęboko przemyślanych. Leszek nie dawał odpowiedzi, tylko ukierunkował moje myślenie, nie podawał rozwiązań, a pomagał mi przemyśleć sytuację i wyciągnąć odpowiednie wnioski. Później okazało się, że mogłem te doświadczenia wykorzystać dla dobra nowej organizacji. To okazało się bardzo wartościowe, bo zawsze warto zastanowić się, jaki ton chcesz nadać organizacji.”