Studium przypadku 3
– lepsze umiejętności prezentowania drogą do awansu

Odbiorca usługi:
Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania (globalna firma FMCG)

Cel:
Zwiększenie efektywności komunikacji z zespołem, klientami i klientami wewnętrznymi

Dobrane rozwiązanie:
Coaching

Uzyskane rezultaty:
Zwiększone kompetencje w zakresie prowadzenia prezentacji, zarządzania i motywowania zespołu, a w konsekwencji szybszy rozwój w organizacji

Opis odbiorcy usługi:
„Jak w wielu dziedzinach to trening czyni mistrza. To właśnie ćwiczenia z Leszkiem miały dla mnie olbrzymią wartość. Miałem możliwość przećwiczenia z ekspertem te aspekty, które wymagały poprawy. Współpracowaliśmy w szczery i bezpośredni sposób, co przełożyło się na efekt. „

Jakie efekty uzyskał odbiorca usługi?

  • „nauczyłem się sztuki przemawiania i storytellingu, zrozumiałem, jak ważne jest dla pracy z ludźmi malowanie obrazów, które o wiele szybciej działa i dokładniej trafia ”
  • „byłem w stanie tłumaczyć różne wyzwania ludzkim językiem, używać historii, analogii, pokazywać ambitne cele tak, aby były interpretowane jako osiągalne”
  • „nauczyłem się analizować siłę stosowanych argumentów przed każdą prezentacją”

Czynniki wpływające na ocenę usługi

  • uzyskane efekty – biegłość w przygotowywaniu i prowadzeniu prezentacji
  • sposób pracy – bezpośrednia i szczera współpraca
  • jakość pracy – dopasowanie do potrzeb osobistych i biznesowych

„Nauczyłem się jak ważne jest przygotowanie do każdej prezentacji. Im więcej trenowałem, tym bardziej wierzyłem w siłę przygotowania. Nawet jak się jest biegłym, to poleganie na swoim talencie to za mało, trzeba się przygotowywać i ćwiczyć. Szczęście sprzyja dobrze przygotowanym.”