Studium przypadku 7
– jak zmotywować kilkuset pracowników w sytuacji dużych zmian w organizacji?

Odbiorca usługi:
Dyrektor ds. sprzedaży (branża FMCG)

Cel:
Zmotywowanie pracowników do zmiany

Dobrane rozwiązanie:
Coaching

Uzyskane rezultaty:
Cele biznesowe zostały zrealizowane, a nawet przekroczone

Opis odbiorcy usługi:
„Mieliśmy duży event firmowy dotyczący zmiany – migracja dużej marki do mniejszej – na którym byli obecni wszyscy pracownicy firmy i cały dział sprzedaży. Zależało nam, aby zmiana się udała, choć była ona oczywiście obarczona ryzykiem. Przede wszystkim chciałem, aby handlowcy wykonali wskazane zadania, a co najważniejsze, aby uwierzyli, że zmiana ma sens. Dlatego moje wystąpienie było tak bardzo istotne. Sesje z Leszkiem miały przygotować mnie tak, abym wywarł wpływ na audytorium i zmotywował kilkaset osób. „

Jakie efekty uzyskał odbiorca usługi?

  • „Opowieść i nawiązanie do osobistych doświadczeń, z młodości wywołała duże zaskoczenie. Handlowcy słuchali z uwagą i czułem, że wypada to wiarygodnie”
  • „Konferencja wypadła bardzo dobrze, projekt udał się z nawiązką”
  • „Sesje wzmocniły moje umiejętności, kompetencje i warsztat w zakresie występów publicznych, wywierania wpływu i precyzyjnej komunikacji, mimo że nigdy pewności siebie mi nie brakowało”

Czynniki wpływające na ocenę usługi

  • uzyskane efekty – zmotywowanie pracowników do zmiany i osiągnięte przez nich rezultaty, rozwój kompetencji osobistych i zawodowych
  • sposób pracy – pozytywna motywacja do otwartości, szczerości i czerpania z osobistych doświadczeń
  • jakość pracy – ścisłe dopasowanie do potrzeb osobistych i biznesowych

„Miałem wątpliwości, czy prywatna historia z przeszłości jest trafnym podejściem, ale jak zacząłem mówić, sam byłem zaskoczony, jakie to wzbudziło zainteresowanie. W pracy zawodowej nadal wykorzystuję to podejście, nawiązuję do osobistych doświadczeń i opowieści z przeszłości. Dzięki Leszkowi wiem, że jest to po prostu skuteczne.”

 

„Sesje były prowadzone przez Leszka według jasnych zasad, na początku myślałem, że to będzie instruktarz, jak mam zrobić takie wystąpienie, ale okazało się, że to coaching z elementami instruktarzu. Leszek przekonał mnie, że to powinna być bardzo autentyczna, osobista opowieść, która ma mnie, dyrektora, zbliżyć do audytorium handlowców. Na początku miałem wątpliwości, czy idziemy w dobrym kierunku, ale one się rozwiały, gdy przepracowywaliśmy każdy składnik współtworzonego rozwiązania. Drugim kluczowym elementem była sugestia Leszka, abym w prosty i jasny sposób wypowiedział czego oczekuję. Potem podczas wystąpienia, gdy się połączyło wszystkie elementy ze sobą, to był zaskakująco dobry efekt.”