Studium przypadku 1
– coaching: droga do zwiększenia sprzedaży

Odbiorca usługi:
Senior Business Developer

Cel:
Poprawa wyników
sprzedażowych

Dobrane rozwiązanie:
Coaching

Uzyskane rezultaty:
Zwiększona sprzedaż i
zadowolony sprzedawca

Opis odbiorcy usługi:
„Rozmowy z Leszkiem pomogły mi zidentyfikować moje silne strony i skupić się na nich, rozwinąć je i uzyskać zwrot w postaci zwiększonej sprzedaży. Uporządkowałem swoją pracę, co pozwoliło mi się skupić na rzeczach, które miały największe przełożenie na efekt biznesowy. Wspólna praca zaowocowała spadkiem frustracji związanej z brakiem wyników i zwiększeniem satysfakcji zawodowej z robienia tego, w czym jestem dobry. Poczułem radość płynącą ze sprzedaży zakończonych sukcesem. „

Jakie rozwiązania odbiorca usługi wykorzystał do osiągnięcia celu?

  • „ustrukturyzowałem sposób przekonywania klientów, aby mnie polecali swoim znajomym”
  • „podczas treningu wyćwiczyłem sposoby nawiązywania kontaktu z nowopoznanymi osobami i wziąłem udział w większej ilości wydarzeń konferencyjnych”
  • „śmielej i bardziej konsekwentnie wykorzystałem referencje zadowolonych klientów w zdobywaniu nowych klientów”

Czynniki wpływające na ocenę usługi

  • uzyskane efekty – rozwój kompetencji organizacyjnych (organizowania procesu sprzedaży)
  • sposób pracy – koncentracja na pozytywach (na potencjale)
  • jakość pracy – dopasowanie do potrzeb osobistych i biznesowych

„Właściwe pytania zadawane przez Leszka i regularne spotkania kierowały mnie ku właściwej refleksji nad swoją bieżącą pracą. Były właściwym impulsem do osobistego i profesjonalnego rozwoju. W pamięci bardzo utkwiły mi trafne metafory i doświadczenia nawiązujące do sportu.”